International General Certificate of Secondary Education

 • อาจารย์พี่เจ็ง ธิตินาจ ลีลาองอาจ

  เรียนกับอาจาร์พี่เจ็งโดยตรง (ธิตินาจ ลีลาองอาจ)

 • โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา

 • ห้องเรียนสำหรับน้องๆประถมและมัธยมต้น

 • โรงเรียนกวดวิชาในฝัน

 • ภาพห้องเรียนของน้องๆ

 • ลานจอดรถกว้างขวาง

 • มุมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ระหว่างรอน้องเรียนค่ะ

 • ห้องเรียนโซนด้านหน้า

 • มีผลงานทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและสอบเข้ามหาลัยมหิดลอินเตอร์ติด 98% ของทุกรอบ

 • ห้องเรียนโซนด้านหน้า

 • ห้องเรียนสะอาด

 • มุมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ระหว่างรอน้องเรียนค่ะ

 • สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนกวดวิชาของเรา

 • ภาพภายในห้องเรียนของน้องๆค่ะ

 • ห้องเรียน สำหรับน้องๆที่เรียน Listening

 • ภายในโรงเรียนมีร้านค้าไว้บริการสำหรับน้องๆและผู้ปกครอง

 • เหล่าน้องๆประถม

 • จัดคอร์สเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน

 • ดูแลและจัดระเบียบการติวเข้มให้แก่ลูกๆของท่าน อย่างต่อเนื่อง

 • สามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาที่ท่านอยากจะเสริมให้ลูกของท่านเป็นพิเศษ หรือจะเรียนครบหลักสูตรทุกวิชา

 • เปิดสอนครบเครื่องทุกวิชา ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

 • ทางเราเน้นฝึกให้น้องๆคิดวิเคราะห์และบูรณาการความคิดในการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์

 • ทางทีมงานของโรงเรียนจะจัดหาข้อมูลการรับสมัครต่างๆ ให้ผู้ปกครองในทุกช่วงการสอบ

 • โดยอาจารย์มากประสบการณ์

 • สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน

 • คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก 3 - 5 คน เพื่อประสิทธิภาพในการสอนน้องๆอย่างทั่วถึง

 • คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก 3 - 5 คน เพื่อประสิทธิภาพในการสอนน้องๆอย่างทั่วถึง

 • คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว กลุ่มส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก 3 - 5 คน เพื่อประสิทธิภาพในการสอนน้องๆอย่างทั่วถึง