International General Certificate of Secondary Education

ตารางการรับสมัครMUIDS

ตารางการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2556

รับสมัครครั้งที่ 1

           
รับสมัคร   22 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2013
วันที่สอบ    9 กุมภาพันธ์  2013
คณะกรรมการพิจารณา   18 กุมภาพันธ์  2013
ประกาศผลสอบ   20 กุมภาพันธ์   2013
สอบสัมภาษณ์   23 กุมภาพันธ์ 2013
ประกาศผล   27 กุมภาพันธ์  2013
ลงทะเบียน (วันที่ชำระเงินค่าธรรมเนียม)   01-15 มีนาคม 2013

รับสมัครครั้งที่ 2

             
รับสมัคร
18 มีนาคม - 10 เมษายน 2013
วันที่สอบ    
20 เมษายน 2013
คณะกรรมการพิจารณา
26 เมษายน 2013
ประกาศผลสอบ
30 เมษายน 2013
สอบสัมภาษณ์
4 พฤษภาคม 2013
ประกาศผล
8 พฤษภาคม 2013
ลงทะเบียน (วันที่ชำระเงินค่าธรรมเนียม)
14 -23 พฤษภาคม 2013

รับสมัครครั้งที่ 3

           
รับสมัคร
20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2013
วันที่สอบ    
8 มิถุนายน 2013
คณะกรรมการพิจารณา
14 มิถุนายน 2013
ประกาศผลสอบ
18 มิถุนายน 2013
สอบสัมภาษณ์
22 มิถุนายน 2013
ประกาศผล
25 มิถุนายน 2013
ลงทะเบียน (วันที่ชำระเงินค่าธรรมเนียม)
26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2013

ภาคเรียนฤดูร้อน 1: 11 มีนาคม - 5 เมษายน 2013 
ภาคเรียนฤดูร้อน 2: 22 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2013

 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

                 เรียนจริง....ได้ผลจริง   

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Screen Shot 2012-10-19 at 8.09.00 PM.png