International General Certificate of Secondary Education

ทีมงานผู้สอนคุณภาพ

ประวัติผู้บริหาร

261_album.jpg

นางสาว ธิตินาจ ลีลาองอาจ (อาจารย์พี่เจ็ง)

การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา : Taylor Lakes Secondary College (Melbourne, Australia)

(เรียนจบตั้งแต่อายุ 16 ปี)

- ระดับปริญญาตรี: Mahidol University International College Computer Science Major

เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เรียนจบภายใน 3 ปี 3 เดือน) 

- ระดับปริญญาโท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ 

เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน (International Economics & Finance)

- ระดับปริญญาโท : Rikkyo University ,Tokyo , Japan

(ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬา-ญี่ปุ่นทั้งจุฬาได้แค่ 2 ทุน เท่านั้น) 

 

 การทำงาน 

-   อดีตวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 

-   โรงแรม Eastin Bangkok Hotel

-   โรงแรมเฟิร์ส First Hotel Bangkok

-   บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 

-   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา (Bright Up Center)

-   ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามสถาศึกษาต่างๆ


      อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษ

               ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          บรรยากาศการสอน.jpg

          อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

       jytjtyjty.jpg

อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์   

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์24022560.jpg

brightuptutor21022560.jpg

Cr.http://www.joseph.ac.th/jsb/activities_menu/item

อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนเลิศหล้า

วัดนายโรง.jpg

        อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่

     โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ทั้งภาคไทยและ EP

อนุบาลจันทบุรี.jpg

 อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่

     โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

ขอขอบคุณคาเบรียล01.jpg

อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่

     โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา (Santa Cruz Suksa School)

ซางตาครู้สศึกษา
(Santa Cruz Suksa School)ซางตาครู้สศึกษา(Santa Cruz Suksa School)

 

ซางตาครู้สสศึกษา.jpg

อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนวัดนายโรง

17.09.2016.1.jpg

 993504uu88zzem13.gif

ทีมงาน011.jpg

ทีมงาน012.jpg

ทีมงาน013.jpg

ทีมงาน014.jpg

993504uu88zzem13.gif


สอนโดยทีมงานคณาจารย์วุฒิปริญาโท-เอก ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และต่างประเทศอาทิ

USA, Australia โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

993504uu88zzem13.gif

ffffffj.jpg      

ติวเข้ามหิดลอินเตอร์ | สอบเข้า MUIC  | ติวเพิ่มเกรด | MUIC | MUIDS | IELTS | TOEFL | SAT | เรียนพิเศษ | ติวเตอร์

โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา (Bright Up Center By P’Jeng) เป็นสถาบันติวเตอร์(Tutor) ย่านศาลายา ทวีวัฒนา เป็นกวดวิชาสุดยอดอันดับ 1  เปิด Course สอนน้อง ๆ ทุกวิชาซึ่งในขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการให้บรรลุเป็นสมาคมอาเซี่ยนภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางสถาบันได้เห็นความสำคัญของประชาคมอาเซี่ยนซึ่งภาษาอังกฤษมีความสำคัญและมีความสำคัญและจำเป็นมากทาง Bright Up Tutor เราเปิดสอนน้องๆ รับรองเรียนแล้วน้องและผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเวลาไปเปล่าๆ อย่างแน่นอน ถ้ามาเรียนกับ Bright Up Center By P’Jeng เราเปิดสอนน้องๆ ทุกระดับเปิดสอนหลักสูตร ภาคสามัญ(ภาคไทย) ภาคEnglish Program (EP), ภาค International Program , Bell,  Gifted ,IE ทุกวิชา

        Course ติวเพิ่มเกรดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1(ป.1),ประถมศึกษาปีที่2(ป.2), ประถมศึกษาปีที่ 3(ป.3), ประถมศึกษาปีที่4(ป.4), ประถมศึกษาปีที่5(ป.5), ประถมศึกษาปีที่6(ป.6) เปิดหลักสูตรภาคภาษาไทย (ภาคสามัญ),ภาคEnglish Program (EP), ภาค International Program ,Bell Gifted ,IE ทุกวิชา อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ (Math), วิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences), วิชาภาษาอังกฤษ (English), วิชาฟิสิกส์ (Physics), วิชาเคมี (Chemistry), วิชาชีววิทยา (Biology), วิชาภาษาไทย, สังคม (Social Science) ของน้องๆ ทั้งติวเพิ่มเกรดและสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังมากมาย อาทิ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ,โรงเรียนสาธิตนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS), โรงเรียนวัดนายโรง, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนสารสาส์วิเทศบางบอน, โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนกรพิทักษ์, โรงเรียนเตรียมอุดม, โรงเรียนมหิดลวิทย์ฯ, โรงเรียนราชินี, โรงเรียนเพลินพัฒนา, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี, โรงเรียนยอเซฟอุปถัมป์ โรงเรียนสาธิตต่างๆ ทุกแห่งอาทิ โรงเรียนสาธิตจุฬา, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตเกษตร, โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา เปิดสอนทั้งคอร์สกลุ่มและเดี่ยว ราคาไม่แพง คุณภาพเยี่ยม (สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้) ในรอบที่ผ่านมาเด็กสอบได้ถึง 99% ในทุกรอบ ทุกคอร์ส เกรดดีขึ้นทุกเทอม 100% หรือติวเพิ่มเกรดตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ม.1) ,มัธยมศึกษาปีที่2(ม.2) , มัธยมศึกษาปีที่3(ม.3) ,มัธยมศึกษาปีที่4(ม.4) มัธยมศึกษาปีที่5(ม.5) ,มัธยมศึกษาปีที่6(ม.6) เปิดหลักสูตรภาคภาษาไทย (ภาคสามัญ),ภาคEnglish Program (EP), ภาคInternational Program ,Bell ,Gifted ,IE ทุกวิชา อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ (Math), วิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences), วิชาภาษาอังกฤษ (English), วิชาฟิสิกส์ (Physics), วิชาเคมี (Chemistry), วิชาชีวะวิทยา(Biology), วิชาภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา (Social Science) ของน้องๆ ทั้งCourse กลุ่มและเดี่ยวราคาไม่แพงคุณภาพเยี่ยม

course ติวเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำทุกแห่งทั้งภาคไทย, EP และ Inter อาทิ โรงเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกภิทยาลัย, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบ, โรงเรียนโพธิสาร. โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, โรงเรียนสายปัญญา เป็นต้น

Course ติวสอบเข้าสาธิตทุกแห่ง อาทิ สาธิตจุฬา, สาธิตปทุมวัน  สาธิตเกษตร,  สาธิตศิลปากร, สาธิตธรรมศาสตร์,  ทั้งภาคไทย,EP และ Inter, สาธิตมศว.(SPIP), สาธิตสวนสุนันทา,  สาธิตลาดกระบัง (KMIDS) รับประกันคุณภาพจากน้องที่สอบติด 99% ทุกรอบ ทุกเทอม  ไม่ว่าน้องๆจะมีพื้นฐานเช่นไรสามารถเข้ามหาลัยในฝันได้

Course ติว ม.3เ ข้า ม.4 ทั้งภาคไทย ภาคสามัญ และภาคEnglish Program (EP) ของโรงเรียนชื่อดังมากมายอาทิ มหิดลวิทย์, สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS), เตรียมอุดม ติวเข้ม Toefl ITP ทุกวิชา Math, Aptitude Test, ติวสอบเนื้อๆ เน้นๆ สอน Trick ให้ทุกวิชา ติวสอบม.3 เข้า ม.4 เตรียมสอบเรียนก่อนรู้ก่อนได้เปรียบก่อนน้องๆ สามารถเรียนได้ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่1 เลยนะคะ เน้นคุณภาพราคาไม่แพงประกันคุณภาพจากเด็กที่สอบติดในรอบที่ผ่านมา 100% ค่ะ ประสบการณ์ 15 ปี

Course ติวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำทุกแห่ง ติวเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่1 ติวเข้ามัธยมศึกษาปี1 ติวเข้ามัธยมศึกษาปี4 ทั้งภาษาไทย, English Program (EP), IE, Inter, Gifted, Bell ทุกโรงเรียนอาทิ  เซนต์คาเบียล,  เซนต์ฟรังค์,  เซนต์โยเซฟคอนแวนต์,  กรุงเทพคริสเตียน (BCC),  อัสสัมชัญ,  ACT, ACEP, อัสสัมชัญพระราม2,  อัสสัมชัญธนบุรี,  สตรีวิทยา1,2,3 ,  สวนกุหลาบ, บดินทรเดชา,  เทพศิรินทร์ ทุกแห่งติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ อาทิ คณิตศาสตร์ (Math),  วิทยาศาสตร์ (วิทย์ Science),  ภาษาอังกฤษ (English),  วิชาฟิสิกส์ (Physics), วิชาเคมี (Chemistry), วิชาชีวะวิทยา(Biology), Writing Essay, Paragraph, Sentence, สัมภาษณ์ (Interview),  ภาษาไทย, สังคมศึกษา โดยน้อง ๆ ทุกคนที่มาเรียนสอบติด โรงเรียนชั้นนำ 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

        Course หลักสูตรติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) ติวเข้ม Toefl ITP/ ทุกวิชา Structure Error ,Reading ,Cistening รวมทั้งWriting Math, Aptitude Test, MATH/MAP ,MAP Readingติวสอบเนื้อๆ  เน้น ๆ สอน Trick  ให้ทุกวิชา ติวสอบม.3 เข้า ม.4 สามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ม.1 เลยนะคะ

        Course หลักสูตรติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ Mahidol University International College (MUIC) ติวเนื้อ ๆ เน้น ๆ ประกันคุณภาพจากเด็กสอบติด (MUIC) ติวทุกวิชาในการสอบเข้า Toefl(IBT,PBT,ITP), IELTS, SAT ทุกตัว อาทิ writing, Reading, Listening, Structure + Error, Speaking, Math เรียนก่อนได้เปรียบก่อน น้อง ๆ สามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่4 เลยนะคะ น้องที่เรียนสอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกเทอม เน้นคุณภาพราคาไม่แพง ทุกเทอมที่ผ่านมาเด็กสอบติด 99% และมีติว Conversation และ Interview สอบสัมภาษณ์ ด้วยนะคะ โดยน้องทุกคนที่สอบติด MUIC และ MUIDS จะได้รับการติวสอบสัมภาษณ์ 2 ชั่วโมงฟรีทุก ๆ คนนะคะ

 

        Course หลักสูตร Pre – College มีสอนน้อง ๆ  Pre – College ทุกวิชา ตั้งแต่ Pre – College 1 - Pre – College 4 PC1-PC4, MP มีสอนทั้ง English  writing, Structure, Reading, Listening, Vocabulary, Toefl, และ Math (Refresher Math,  Intensive Math) โดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ เด็กที่สอบผ่าน Pre – College  ได้ ทุกคนสอบได้ ทุกคนสอบผ่าน 100% ค่ะ

        Course หลักสูตร MUIC มหาวิทยาลัยสอนน้อง ๆ ทุกวิชาใน  Mahidol University International College (MUIC) ตั้งแต่ปี1-ปี4 โดยมีทั้ง Class สด และ Class VDO ในทุก ๆ คณะ ทุก ๆ Major ทั้ง BBA, Tim, Social Science, Bachelor, of  Science, Computer science, Food science, Computer Engineering, Biomedical Science, Biological Science เปิดสอนทั้ง Course เดี่ยว  Course กลุ่ม ทั้ง Class สด และ Class VDO เลือกวันเวลาเรียน และเลือกบทเรียนเองได้ เด็กที่เรียนสอบผ่านจริงทุกเทอม 100%  คะแนนดีขึ้นจริง อาทิ  Math, Stat, ERS, EC1 – 4, Finance,  Accounting,  Micro, Macro, Economics,  Organic  Chemistry, Biology, Physics ทุกวิชา ทุกตัว

Course ติวสอบเข้าจุฬาอินเตอร์ ทุกคณะ อาทิ คณะนิเทศ,  คณะบริหาร (BBA), คณะเศรษฐศาสตร์(EBA) คณะอักษรศาสตร์, คณะสถาปัตย์ฯ (INDA), คณะวิศวะ,  คณะทันตแพทย์ศาสตร์,  คณะแพทย์ศาสตร์,สอน CU-TEP ,CU-AAT, CU-BEST, Toefl, IELTS, SAT MATH, SAT English, SAT1, SAT Subject(SAT2) (SAT MATH, SAT Physics, SAT Chemistry, SAT Biology), BMTA รับประกันคุณภาพจากน้อง ๆ ที่สอบติด 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

Course ติวสอบเข้าธรรมศาสตร์อินเตอร์ ทุกคณะ อาทิ คณะบริหาร (BBA),  คณะเศรษฐศาสตร์ (BE),  คณะศิลปศาสตร์,  คณะวิศวกรรมศาสตร์,  คณะรัฐศาสตร์,  คณะนิติศาสตร์ สอนทุกตัวที่ใช้ในการสอบ TU-GET, SMART I-II, SAT, IELTS, SAT MATH, SAT English,  SAT1, SAT Subject, (SAT2)( SAT Physics, SAT Chemistry, SAT Biology), BMAT รับประกันคุณภาพจากน้อง ๆ ที่สอบติด 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม ไม่ว่าน้อง ๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร เราช่วยน้องให้เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้

Course ติวเข้ามหาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคอินเตอร์ทุกคณะ (KU) อาทิ คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ),  คณะบริหารการตลาด (นานาชาติ),  คณะเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ), คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ),  คณะวิทยาศาสตร์ เคมีบูรณาการ (นานาชาติ),  คณะวิศวกรรม(เครื่องกล,เครื่องกลการผลิต,ซอฟแวร์และความรู้,ไฟฟ้า,  AZ, อุตสาหการ,  สิ่งแวดล้อม ) (นานาชาติ) ,  คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศ- บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  โดยมีการสอบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าอาทิ IELTS,  TOEFL (PBT/ITP/CBT/IBT), O-Net, KU-EPT, OOPT, SAT1 (Critical Reading + MATH), SAY II (SAT MATH II, SAT Subject) อาทิ  SAT Physics, SAT Chemistry, SAT Biology),  CU-TEP, AP Calculus  AB or BC, A levels, AS levels, GCSE, or IGCSE,  IB Diploma. โดยน้อง ๆ ที่มาเรียนสามารถสอบติด มหาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคอินเตอร์ได้ 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอมค่ะ

Course ติวเข้ามหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) SWC ภาคอินเตอร์ (SWCIU) ทุกคณะ อาทิ คณะมนุษย์ศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์,  คณะแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น  โดยเปิดสอนทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า อาทิ TOEFL, IELTS, SWU-SET

Course ติวเข้ามหาลัยศิลปากรอินเตอร์ (Silpakorn University International College ) หรือ SUIC ทุกคณะ อาทิ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA in Luxury Brand Management), คณะบริหาร สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (BBA in Event and Leisure Marketing), คณะศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล (BFA in Digital Communication Design),  และคณะการโรงแรม  (VATEL) โดยสอนทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าทั้ง English, Portfolio และอื่น ๆ โดยน้อง ๆ ที่เรียนสอบติดจริง  99%  ทุกคน  ทุกเทอม

Course ติวหลักสูตรวิชาต่าง ๆ ของน้อง ๆ ที่เรียนหลักสูตรInter (อินเตอร์) อาทิ, AP Calalus  AB or BC, A levels, AS levels, GCSE, or IGCSE,  IB Diploma.

Course หลักสูตร IGCSE International General Certificate of Secondary Educational สำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี ให้รับวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเทียบวุฒิ ม.6 Course หลักสูตร GED- IGCSE สอบเทียบ USA GED คือ General Educational Development เป็นการสอบเทียบวุฒิศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษผู้สมัครสอบ GED ต้องมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ หากอายุไม่ถึงเกณฑ์

จะสมัครสอบ GED ไม่ได้ การสอบ  GED จะมี4 วิชาหลัก Social, Studies, Science Language Arts: Readingและ And writing และ Mathematics น้อง ๆ สามารถติว GED กับ Bright Up Center By P’Jeng ได้นะคะ มาติวหลักสูตร GED กับเรา รับรองน้อง ๆ จะไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ น้องที่เรียนสามารถสอบผ่านได้คะแนนสูงในครั้งแรกถึง100% ทุกคน ทุกเทอมทุกรอบ สำหรับศึกษาอยู่ในระดับสูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ในการศึกษาต่อ ในหลักสูตร  A-Level, International Baccalaureate (IB) หรือศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศได้ สำหรับประเทศไทยสอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level รายวิชาหลักสูตร IGCSE มี 5 กลุ่ม ให้เลือก วิชาภาษา (Language) วิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science) วิชาวิทยาศาสตร์( Science) วิชาคณิตศาสตร์(Mathematics)  วิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational) น้อง ๆ สามารถติวหลักสูตร IGCSE เตรียมความพร้อมได้นะคะ

หลักสูตร Course Toefl (Test of English as Foreign Language) ติวเนื้อ ๆ เน้น ๆ ของ Course Toefl สามารถเลือกเรียนได้ทั้ง  Internet-based Test (IBT) หรือ Paper-based Test(PBT)หรือ ITP อาทิ writing, Listening, Reading, Structure+error และToefl(ITP)  อาทิ writing, Listening, Reading น้องๆสามารถเรียน Toefl (IBT) เตรียมความพร้อมได้นะคะหรือ Toefl (IBT) อาทิ Structure + error มาเรียนกับเราที่นี่นะคะเน้นคุณภาพราคาไม่แพงค่ะ

หลักสูตร Course IELTS (International English Language Testing System) การสอบ IELTS ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของน้อง ๆ มี 4 ทักษะ อาทิ writing, Listening, Reading และ Speaking IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท อาทิ 1.Academic ใช้สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า 2. General Training สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา น้อง ๆ  สามารถ เรียน Course IELTS เตรียมพร้อมได้ที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน มีสอนทุกแขนง ทุกSkill อาทิ writing, Listening, Reading และ Speaking Course IELTS เปิดสอนโดยทีมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะ สอบได้คะแนนสูงเกิน6ทุกคน ใช้เวลาเพียงไม่นาน                                          

Course TACS (Thai Central Admission System) ติวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ทุกที่ อาทิ จุฬา(CU), ธรรมศาสตร์(TU),  มหิดล(MU),  เกษตรศาสตร์(KU),  ศิลปากร (SU),  มศว.(SWC) และอื่นๆ มีติวทุกวิชา อาทิ GAT English(GAT English), GET เชื่อมโยง,  PAT 1 (PAT คณิตศาสตร์),  PAT 2 ( PAT วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์),  PAT 3 (PAT ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ),  PAT 7 (PAT ภาษาต่าง ๆ อาทิ ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน ) และ O NET, 9-วิชาสามัญ  โดยน้อง ๆ  สามารถเตรียมได้ตั้งแต่ม.4 ค่ะ นักเรียนทุกที่มาเรียนสอบติด มหาวิทยาลัยชั้นนำจริง 99%

Course ติววิชาภาษาต่างประเทศต่าง ๆ  อาทิ สอนภาษาจีน (Chinese) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese),  ภาษาเกาหลี (Korean), ภาษาสเปน (Spanish), ภาษาฝรั่งเศส (French)  โดยมีการสอนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การทำธุรกิจ ไปจนถึงการสอบแช่งชันต่าง ๆ  ตั่งแต่ Beginner จนถึง Advance Level ค่ะ

ทุก Course รับประกันคุณภาพจากประสบการณกว่า 15 ปี มีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จแล้วกว่า 40,000 คน เราเป็นติวเตอร์ที่ดูแลน้อง ๆ  ไม่ว่าน้อง ๆ จะมีพื้นฐาน เป็นเช่นไร เราจะช่วยให้น้อง ๆ  ประสบความสำเร็จ สอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในฝันได้จริงทุกคน  ราคาไม่แพง คุณภาพเยี่ยม นักเรียนที่เรียนเกรดเพิ่มจริง 100% สอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

ติวเข้ม กวดวิชา ติวสอบ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เห็นผลจริง สอบติดจริงต้องพี่เจ็ง ติวเตอร์ (P’Jeng Tutor) รับรองนักเรียนและผู้ปกครองจะไม่เสียเวลาเปล่าอย่างแน่นอนถ้ามาเรียนที่ Bright Up Tutor By P’Jeng  เพราะเป้าหมายของน้อง ๆ ..... คือความสำเร็จสูงสุดของเราค่ะ Your Success is Our Goal