International General Certificate of Secondary Education

ฺBright Up Kids 550

Franchise Opportunity (โอกาสทางแฟรนไชส์)


            มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ ให้เด็กๆ เพื่อเป็นรากฐาน

                          ให้กับประเทศกับ Franchise

                    ที่มีมาตรฐานและหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม

                    พร้อมคืนทุนเร็ว กับ Bright Up Kids

             260925601509.jpg

     1072561.12.28.jpg

      แฟรนไชส์การศึกษาสาขาบุรีรัมย์ประโคนชัย12.35.jpg

      franchiseprakhonchai.gif

      เมืองทองbrightupkids2209256112.30.jpg

      brightupkidsmt14.54.gif

      brightupkids220925611213.jpg

      bukpy...gif

      38907137_282985222432271_7488846178650423296_n.jpg

      brightupkidslopburi.gif

      38694538_2095185637475314_8826813733570347008_n.jpg

      BrightupkidsSP..gif

      2209256112.54.001.png

      BUKม่วงค่อม-ลพบุรี.gif

      2209256113.34.ควนขนุน.jpg

      ควนขนุน2209256113.56.gif

 

 

 

 

 

Brighrt Up Kids คือ  ?

Bright Up Kids  เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  โดยหลักสูตรของ Bright Up Kids เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง   โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่า สามารถวัดผลและเห็นผลได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น  Bright Up kids    เป็นระบบแฟรนไซส์การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดย รศ.ชัชชัย  โกมารทัต  และ ผศ. ดร. สมพร  โกมารทัต  และอาจารย์พี่เจ็ง  นางสาวธิตินาจ  ลีลาองอาจและกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้าใจ และเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลัก 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย  เนื่องจากทั้งสี่วิชานี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทย และทั่วโลก โดยไม่ว่าน้องๆ นักเรียน จะถนัดทางด้านไหนก็จะสามารถต่อยอดการเรียนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

            อนึ่งทาง Bright Up Kids ได้มีการเปิด Franchise ให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเด็กไทยในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของสถาบัน

             

ประวัติความเป็นมา

รายละเอียด : จากประสบการณ์กว่า 14 ปี ที่ทาง Bright Up Center ได้ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาที่ดีในการเรียนของน้องๆ จึงทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการศึกษาที่ยังขาดเนื้อหาที่สำคัญ และเทคนิคที่ดีในการเรียน จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาในการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีและเทคนิคที่สำคัญต่างๆ ให้น้องๆ นักเรียนได้เข้าใจการเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการสอบแข่งขันในห้องเรียนและสอบแข่งขันในระบบสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน


ทำไม Bright Up Kids ถึงเป็นแฟรนไชส์กวดวิชาอันดับ 1

        อนึ่งเมื่อสำรวจดูจะพบว่านักเรียนโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ เป็นจำนวนมาก ทาง Bright Up Kids ได้พัฒนาการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียน น้อง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้มีความรู้ทัดเทียมกันทุกภูมิภาคโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ คือ Bright Up Center (สำนักงานใหญ่) แต่น้องๆ สามารถเข้าเรียนกับ Bright Up kids ซึ่งมีสาขากระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยหากน้องคนไหนใกล้ที่ใดก็สามารถติดต่อได้ในละแวกที่ใกล้บ้านของตนเองได้


จุดเด่นที่เหนือกว่า

1. จ่ายค่าแฟรนไชส์เพียงครั้งเดียวหากครบกำหนดสัญญาต่อสัญญาให้ฟรีโดยไม่เก็บเพิ่มอีก

2. คืนทุนและทำกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น

3. ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอด

4. ระยะเวลาคืนทุน 2-5 เดือน

5. ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว

6. หลักสูตรมีมาตรฐานจริง เนื่องจากมีนักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 40,000 คน

7. บริหารโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งไทยและสากล และมีการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

        Brightupkids300825601552.jpg


หลักสูตรของ Bright Up Kids


โดยแบ่งตามความถนัดและความสามารถของผู้ประกอบการคือ

1. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคไทย

2. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคInter,EP

3. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคไทย

4. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคInter,EP

 5. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคไทย

 6. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคInter,EP

7. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาไทย

8. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคไทย

 9. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคInter,EP

10. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคไทย

11. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคInter

 12. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Teen ภาคInter,EP

 

    300825601603.jpg

 

                                 jr.png

 

 

               1) ค่า Franchise 79,000 บาท (สัญญา 4 ปี) (ครบสัญญา 4 ปี ต่อฟรีไม่เก็บเพิ่ม)

                                                 calculation-150x150.png

              2) ค่า Royalty Fee 23% ของรายได้จากค่าเล่าเรียน


                                      10610_161026120205I6.png

              3) ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์และสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน


     300825601630.jpg

 

 1) การฝึกอบรมผู้ประกอบการโดยมีการจัดการอบรมและให้คำปรึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดศูนย์


 2) Certificate for trainer


3) อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด

4) คู่มือการจัดศูนย์

 

5) ป้ายโลโก้ และ X-Stand

 

6) โบรชัวร์จำนวน 500 แผ่น

 

7) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website / Facebook ของทางสถาบันให้การสนับสนุน

ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


8) สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)


9) สิทธิในการใช้หนังสือของ Bright Up Kids

 

10) สิทธิการใช้ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน


11) ให้คำปรึกษาการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด

 

12) จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids

    3108256016.56คุณสมบัติผู้ประกอบการ.jpg

                                          3.png

            1) มีใจรัก มีความมุ่งมั่น อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

 

                                         Brightupkids3108025601711.png

                  2) มีความรับผิดชอบสูง

 

                                       doktorhut.png

          3) มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษโดยตรงหรือจบวุฒิครู)

 

 

 

                       handshake-148695_960_720.png

 

ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือมีประสบการณ์มาก่อนเพียงมีใจรัก

     เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน

   กับ แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

               คืนทุนเร็ว ภายใน 2 - 5 เดือน

 

 


                                            โทรเลยด่วน.png

 

                 สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

         

           โทร. 097-341-5373 


 Line : @brightupkids (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ)


         โทรด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

         26092561.11.28.jpg

 

 

      มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ให้กับเด็ก ๆ เพื่อเป็น


                   รากฐานให้กับประเทศ

 
        กับ 
Franchise ที่มีมาตรฐานและหลักสูตร


                ที่ยอดเยี่ยม คืนทุนเร็ว กับ 


                 Bright Up Kids กันนะคะ