International General Certificate of Secondary Education

ฺBright Up Kids

Franchise Opportunity (โอกาสทางแฟรนไชส์)


            มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ ให้เด็กๆ เพื่อเป็นรากฐาน

                          ให้กับประเทศกับ Franchise

                    ที่มีมาตรฐานและหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม

                    พร้อมคืนทุนเร็ว กับ Bright Up Kids


             260925601509.jpg

     1072561.12.28.jpg

     

      แฟรนไชส์การศึกษาสาขาบุรีรัมย์ประโคนชัย16.08.jpg

      franchiseprakhonchai.gif

      เมืองทองbrightupkids30525611616.png

      brightupkidsmt14.54.gif

      brightupkids21-05-2561-18.27.jpg

 

 

 

 

Brighrt Up Kids คือ  ?

     Bright Up Kids คือ เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเห็นผล

ลัพธ์อย่างชัดเจน โดยหลักสูตรของ Bright Up Kids เป็นหลักสูตรเฉพาะ

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่าสามารถ

วัดผลและเห็นผลได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น Bright Up Kids เป็นระบบ

แฟรนไชส์การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย ร.ศ. ชัชชัย โกมารทัต    และผศ. ดร. สมพร  โกมารทัตและอาจารย์พี่เจ็ง

นางสาวธิตินาจ ลีลาองอาจและกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา

ได้ร่วมกันคิดค้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้าใจ

และเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลักทั้ง 2 วิชา   คือ  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

เนื่องจากทั้งสองวิชานี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทยและทั่วโลก โดย

ไม่ว่าน้อง ๆ นักเรียน จะถนัดทางด้านไหนก็จะสามารถต่อยอดการเรียนการศึกษา

ในชั้นสูงขึ้นไปได้ทั้งในและต่างประเทศ

     อนึ่งทาง  Bright Up Kids ได้มีการเปิด Franchise ให้ผู้สนใจเข้าร่วมลง

ทุนเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเด็กไทยในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางของสถาบัน

             

จุดเด่นที่เหนือกว่า


1. จ่ายค่าแฟรนไชส์เพียงครั้งเดียวหากครบกำหนดสัญญาต่อสัญญาให้ฟรีโดยไม่เก็บเพิ่มอีก

2. คืนทุนและทำกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น


3. ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอด


4. ระยะเวลาคืนทุน 2 - 5 เดือน

 

        Brightupkids300825601552.jpg


หลักสูตรของ Bright Up Kids


โดยแบ่งตามความถนัดและความสามารถของผู้ประกอบการคือ


1. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคไทย

2. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคInter


3. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคไทย


4. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคInter

5. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคไทย


6. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคInter


7. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคไทย


8. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคInter

 

    300825601603.jpg

 

                                 jr.png

 

 

               1) ค่า Franchise 79,000 บาท (สัญญา 4 ปี)

                                                 calculation-150x150.png

              2) ค่า Royalty Fee 23% ของรายได้จากค่าเล่าเรียน


                                      10610_161026120205I6.png

              3) ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์และสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน


     300825601630.jpg

 

 1) การฝึกอบรมผุ้ประกอบการจัดการอบรมและให้คำปรึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดศูนย์


 2) Certificate for trainer


3) อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด


4) คู่มือการจัดศูนย์

 

5) ป้ายโลโก้ และ X-Stand

 

6) โบรชัวร์ 500 แผ่น

 

7) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website / Facebook ของทางสถาบันให้การสนับสนุน

ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

8) สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)

9) สิทธิในการใช้หลักสูตร

 

10) สิทธิการใช้ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน


11) ให้คำปรึกษาการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด

 

12) จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids

    3108256016.56คุณสมบัติผู้ประกอบการ.jpg

                                          3.png

            1) มีใจรัก มีความมุ่งมั่น อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

 

                                         Brightupkids3108025601711.png

                  2) มีความรับผิดชอบสูง

 

                                       doktorhut.png

          3) มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษโดยตรง)

 

 

 

                       handshake-148695_960_720.png

 

ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือมีประสบการณ์มาก่อนเพียงมีใจรัก

     เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณและพร้อมที่จะเติมโตไปด้วยกัน

   กับ แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากในและต่างประเทศ

               คืนทุนเร็ว ภายใน 2 - 5 เดือน

 

 


                                            โทรเลยด่วน.png

 

                 สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

         

           โทร. 097-341-5373 


 Line : @brightupkids (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ)


         โทรด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

         brightupkids10725611407.jpg

 

 

      มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ให้เด็ก ๆ เพื่อเป็น


                   รากฐานให้กับประเทศ

 
        กับ 
Franchise ที่มีมาตรฐานและหลักสูตร


                ที่ยอดเยี่ยม คืนทุนเร็ว กับ 


                 Bright Up Kids นะคะ