International General Certificate of Secondary Education

ฺBright Up Kids

Franchise Opportunity (โอกาสทางแฟรนไชส์)


            มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ ให้เด็กๆ เพื่อเป็นรากฐาน

                          ให้กับประเทศกับ Franchise

                    ที่มีมาตรฐานและหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม

                    พร้อมคืนทุนเร็ว กับ Bright Up Kids

             260925601509.jpg

     1072561.12.28.jpg

            

     

      แฟรนไชส์การศึกษาสาขาบุรีรัมย์ประโคนชัย16.08.jpg

      franchiseprakhonchai.gif

      เมืองทองbrightupkids30525611616.png

      brightupkidsmt14.54.gif

      brightupkids21-05-2561-18.27.jpg

      bukpy...gif

      38907137_282985222432271_7488846178650423296_n.jpg

      brightupkidslopburi.gif

      38694538_2095185637475314_8826813733570347008_n.jpg

      BrightupkidsSP..gif

                bukควนขนุน20.09.2561.png

  22222.gif

          2009256117.47.png

20092561.17.49.gif

 

 

 

 

Brighrt Up Kids คือ  ?

Bright Up Kids คือ เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  โดยหลักสูตรของ Bright Up Kids เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง   โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่า สามารถวัดผลและเห็นผลได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น  Bright Up kids    เป็นระบบแฟรนไซส์การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการโดย ร.ศ.ชัชชัย  โกมารทัต  และ ผศ. สมพร  โกมารทัต  และอาจารย์พี่เจ็ง  นางสาวธิตินาจ  ลีลาองอาจและกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้าใจ และเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลัก 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย  เนื่องจากทั้งสี่วิชานี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทย และทั่วโลก โดยไม่ว่าน้องๆ นักเรียน จะถนัดทางด้านไหนก็จะสามารถต่อยอดการเรียนการศึกษาในชั้นสูงขึ้นไปได้ทั้งในและต่างประเทศ

            อนึ่งทาง Bright Up Kids ได้มีการเปิด Franchise ให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเด็กไทยในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของสถาบัน

             

ประวัติความเป็นมา

รายละเอียด : จากประสบการณ์กว่า 14 ปี ที่ทาง Bright Up Center ได้ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาที่ดีในการเรียนของน้องๆ จึงทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการศึกษาที่ยังขาดเนื้อหาที่สำคัญ และเทคนิคที่ดีในการเรียน จึงเป็นแรงผลักดันให้คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีและเทคนิคที่สำคัญๆ ให้น้องๆ นักเรียนได้เข้าใจการเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการสอบแข่งขันในห้องเรียนและสอบแข่งขันในระบบสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน


ทำไม Bright Up Kids ถึงเป็นแฟรนไชส์กวดวิชาอันดับ 1

        อนึ่งเมื่อสำรวจดูจะพบว่านักเรียนโดยเฉพาะทางต่างจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทางวิชาการและเทคนิคที่สำคัญ เป็นจำนวนมาก ทาง Bright Up Kids จึงคิดผลักดันหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียน น้อง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้มีความรู้ทัดเทียมกันทั่วประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ คือ Bright Up Center (สำนักงานใหญ่) แต่น้องๆ สามารถเข้าเรียนกับ Bright Up kids ซึ่งจะมีสาขากระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยหากน้องคนไหนใกล้ที่ใดก็สามารถติดต่อได้ในละแวกที่ใกล้บ้านของน้องๆ ได้


จุดเด่นที่เหนือกว่า

1. จ่ายค่าแฟรนไชส์เพียงครั้งเดียวหากครบกำหนดสัญญาต่อสัญญาให้ฟรีโดยไม่เก็บเพิ่มอีก

2. คืนทุนและทำกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น

3. ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอด

4. ระยะเวลาคืนทุน 2-5 เดือน

5. ลงทุนน้อย คืนทุนเร็ว

6. หลักสูตรมีมาตรฐานจริง เนื่องจากมีนักเรียนที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 40,000 คน

7. หลักสูตรโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งไทยและสากล และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


        Brightupkids300825601552.jpg


หลักสูตรของ Bright Up Kids


โดยแบ่งตามความถนัดและความสามารถของผู้ประกอบการคือ

1. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคไทย

2. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคInter,EP

3. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคไทย

4. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคInter,EP

 5. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคไทย

 6. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Kids ภาคInter,EP

7. ระดับอนุบาล - ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาไทย

8. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคไทย

 9. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคInter,EP

10. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคไทย

11. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคInter

 12. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ Bright Up Science For Teen ภาคInter,EP

 

    300825601603.jpg

 

                                 jr.png

 

 

               1) ค่า Franchise 79,000 บาท (สัญญา 4 ปี) (ครบสัญญา 4 ปี ต่อฟรีไม่เก็บเพิ่ม)

                                                 calculation-150x150.png

              2) ค่า Royalty Fee 23% ของรายได้จากค่าเล่าเรียน


                                      10610_161026120205I6.png

              3) ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์และสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน


     300825601630.jpg

 

 1) การฝึกอบรมผุ้ประกอบการจัดการอบรมและให้คำปรึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดศูนย์


 2) Certificate for trainer


3) อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด


4) คู่มือการจัดศูนย์

 

5) ป้ายโลโก้ และ X-Stand

 

6) โบรชัวร์จำนวน 500 แผ่น

 

7) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website / Facebook ของทางสถาบันให้การสนับสนุน

ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


8) สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)


9) สิทธิในการใช้หลักสูตร

 

10) สิทธิการใช้ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน


11) ให้คำปรึกษาการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด

 

12) จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids

    3108256016.56คุณสมบัติผู้ประกอบการ.jpg

                                          3.png

            1) มีใจรัก มีความมุ่งมั่น อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

 

                                         Brightupkids3108025601711.png

                  2) มีความรับผิดชอบสูง

 

                                       doktorhut.png

          3) มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษโดยตรง)

 

 

 

                       handshake-148695_960_720.png

 

ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือมีประสบการณ์มาก่อนเพียงมีใจรัก

     เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณและพร้อมที่จะเติมโตไปด้วยกัน

   กับ แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากในและต่างประเทศ

               คืนทุนเร็ว ภายใน 2 - 5 เดือน

 

 


                                            โทรเลยด่วน.png

 

                 สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

         

           โทร. 097-341-5373 


 Line : @brightupkids (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ)


         โทรด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

         brightupkids3108256119.00.jpg

 

 

      มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ให้เด็ก ๆ เพื่อเป็น


                   รากฐานให้กับประเทศ

 
        กับ 
Franchise ที่มีมาตรฐานและหลักสูตร


                ที่ยอดเยี่ยม คืนทุนเร็ว กับ 


                 Bright Up Kids นะคะ