International General Certificate of Secondary Education

ฺBright Up Kids

Franchise Opportunity (โอกาสทางแฟรนไชส์)


            มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ ให้เด็กๆ เพื่อเป็นรากฐาน

                          ให้กับประเทศกับ Franchise


                    ที่มีมาตรฐานและหลักสูตรที่ยอดเยี่ยม

                    พร้อมคืนทุนเร็ว กับ Bright Up Kids


             260925601509.jpg


     1909256008.56.jpg

      แฟรนไชส์การศึกษาสาขาบุรีรัมย์ประโคนชัย16.08.jpg

      เมืองทองbrightupkids30525611616.png

 

 

Brighrt Up Kids คือ  ?

     Bright Up Kids คือ เป็นระบบการเรียนที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษที่มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและเห็นผล

ลัพธ์อย่างชัดเจน โดยหลักสูตรของ Bright Up Kids เป็นหลักสูตรเฉพาะ

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่าสามารถ

วัดผลและเห็นผลได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น Bright Up Kids เป็นระบบ

แฟรนไชส์การศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย ร.ศ. ชัชชัย โกมารทัต    และผศ. ดร. สมพร  โกมารทัตและอาจารย์พี่เจ็ง

นางสาวธิตินาจ ลีลาองอาจและกลุ่มคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา

ได้ร่วมกันคิดค้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้าใจ

และเข้าถึงเนื้อหาของวิชาหลักทั้ง 2 วิชา   คือ  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

เนื่องจากทั้งสองวิชานี้เป็นหัวใจหลักของระบบการศึกษาไทยและทั่วโลก โดย

ไม่ว่าน้อง ๆ นักเรียน จะถนัดทางด้านไหนก็จะสามารถต่อยอดการเรียนการศึกษา

ในชั้นสูงขึ้นไปได้ทั้งในและต่างประเทศ

     อนึ่งทาง  Bright Up Kids ได้มีการเปิด Franchise ให้ผู้สนใจเข้าร่วมลง

ทุนเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเด็กไทยในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางของสถาบัน

             

จุดเด่นที่เหนือกว่า


1. จ่ายค่าแฟรนไชส์เพียงครั้งเดียวหากครบกำหนดสัญญาต่อสัญญาให้ฟรีโดยไม่เก็บเพิ่มอีก

2. คืนทุนและทำกำไรได้ในระยะเวลาอันสั้น


3. ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลตลอด


4. ระยะเวลาคืนทุน 3 - 12 เดือน

 

        Brightupkids300825601552.jpg


หลักสูตรของ Bright Up Kids


โดยแบ่งตามความถนัดและความสามารถของผู้ประกอบการคือ


1. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคไทย


2. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรทางคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Kids ภาคInter


3. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคไทย


4. ระดับอนุบาล-ป.6 (3-12ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Kids ภาคInter

5. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคไทย


6. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรคณิตศาสตร์ Bright Up Math For Teen ภาคInter


7. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคไทย


8. ระดับม.1-ม.3 (12-15ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ Bright Up English For Teen ภาคInter

 

    300825601603.jpg

 

                                 jr.png

 

 

               1) ค่า Franchise 79,000 บาท (สัญญา 4 ปี)


                                                 calculation-150x150.png

              2) ค่า Royalty Fee 18% ของรายได้จากค่าเล่าเรียน


                                      10610_161026120205I6.png

              3) ค่าใช้จ่ายตกแต่งศูนย์และสถานที่สำหรับเปิดศูนย์เรียน


     300825601630.jpg

 

 1) การฝึกอบรมผุ้ประกอบการจัดการอบรมและให้คำปรึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดศูนย์


 2) Certificate for trainer


3) อุปกรณ์การสอน + หนังสือหลักสูตร + แบบฝึกหัด


4) คู่มือการจัดศูนย์

 

5) ป้ายโลโก้ และ X-Stand

 

6) โบรชัวร์ 500 แผ่น

 

7) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website / Facebook ของทางสถาบันให้การสนับสนุน

ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

8) สิทธิ์ในการใช้ชื่อ & เครื่องหมายการค้า (โลโก้)

 

9) สิทธิในการใช้หลักสูตร

 

10) สิทธิการใช้ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน


11) ให้คำปรึกษาการบริหารงานมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด

 

12) จัดการอบรมแนะแนวสำหรับผู้เปิดศูนย์อย่างต่อเนื่องและทักษะด้านการสอนในระบบ Bright Up Kids

    3108256016.56คุณสมบัติผู้ประกอบการ.jpg

 

                                          3.png

            1) มีใจรัก มีความมุ่งมั่น อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

 

                                         Brightupkids3108025601711.png

                  2) มีความรับผิดชอบสูง

 

                                       doktorhut.png

          3) มีพื้นฐานการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี (ไม่จำเป็นต้องจบด้านคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษโดยตรง)

 

 

 

                       handshake-148695_960_720.png

 

ไม่ต้องกังวลว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือมีประสบการณ์มาก่อนเพียงมีใจรัก

     เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณและพร้อมที่จะเติมโตไปด้วยกัน

   กับ แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากในและต่างประเทศ

               คืนทุนเร็ว ภายใน 3 - 12 เดือน

 

 


                                            โทรเลยด่วน.png

 

                 สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

         

           โทร. 097-341-5373 


 Line : @brightupkids (มี@ข้างหน้าด้วยนะคะ)


         โทรด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

         2804256116.26.jpg

 

 

มาเติบโตพร้อมพัฒนาความรู้ให้เด็ก ๆ เพื่อเป็น


             รากฐานให้กับประเทศ

 
กับ 
Franchise ที่มีมาตรฐานและหลักสูตร


            ที่ยอดเยี่ยม คืนทุนเร็ว กับ
 


              Bright Up Kids นะคะ