ged

GED หรือ General Educational Development คือการสอบเทียบวุฒิ

ม.ปลายในไทยตามหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทุกประเทศ

 หลังจากได้วุฒิ GED แล้วน้องๆสามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ค่ะ (พูดง่ายๆคือ GED เสมือนวุฒิ ม.6

ถ้าเรามีวุฒิ ม.6 แล้วก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะ)

 ทาง Bright up tutor By P’Jeng

เป็นสถาบันที่ได้รับการรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ

เราเชี่ยวชาญด้านการสอน GED และติวเข้า INTER ทุกแห่ง

และจากประสบการณ์กว่า 15 ปี

 น้องที่เรียนประสบความสำเร็จกว่า 40,000 คน

มีน้องๆนักเรียนมากมายสอบผ่าน GED ภายในเวลาอันสั้น 1-2 เดือนเท่านั้น

และติวกับเราสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทยและต่างประเทศได้


GED สอบอะไร 

การสอบ GED ไม่ได้มีการจำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำแต่อย่างใด

แต่ทางผู้สอบต้องมีอายุขั้นต่ำ 16 ปีขึ้นไปสอบแล้วสามารถรู้ผลได้ทันที

คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนนโดยมีการสอบทั้งหมด 4 วิชาดังนี้

 2.1.Reasoning Through Language Arts (RLA) ซึ่งเป็นวิชาที่มีทั้ง

 Reading และ writing ผสมกันโดยน้องๆจะต้องมี Skill ทั้งการเขียน Essay

และการหาเหตุผลรวมทั้งทำ Extended Response ด้วยซึ่งใช้เวลาสอบ 150 นาที

 2.2. Mathematics ประกอบด้วย

การแก้ปัญหาโจทย์ทางพื้นคณิตและการหาคำตอบโดยใช้สูตรที่ถูกต้องจากโจทย์ที่กำหนดให้

ซึ่งใช้เวลาในการสอบ 115 นาที

 2.3. Social Studies มีเนื้อหา 4  parts คือ

Government and civics , VS history , Geography

และ Economics มีเนื้อหา และใช้เวลาสอบรวม 70 นาที

 2.4. Science มีเนื้อหา 3 parts คือ Physical Science ,Space and earth science

และ life science ใช้เวลาในการสอบ 90 นาที

 

 หลังจากที่น้องๆ สอบผ่านทุกวิชาแล้วจะได้รับวุฒิม.6 หรือ

High School Equivalency credential ซึ่งสามารถนำ

ไปสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศได้ค่ะ


ลักสูตรการสอบ GED 

การสอบ GED หรือ General Educational Development คือการสอบเพื่อเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School, Secondary School) หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นที่ยอมรับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ หรือเรียกง่ายๆ ว่า GED เป็นเหมือนข้อสอบเทียบว่าจบม.6 ของอเมริกานั้นเอง GED คือทางลัดสำหรับน้องๆที่ต้องการเข้ามหาลัยฯ ก่อนเพื่อนๆ และจบปริญญาตรีตั้งแต่อายุยังน้อย

 

ทำไมต้องเรียน GED ที่ Bright up tutor

- เพราะเราเชี่ยวชาญด้าน GED จากประสบการณ์กว่า 15 ปี

- นักเรียนที่เรียนมากมายสอบ GED ผ่านภายในหนึ่งเดือนกว่า 99%

- เราสอนปูพื้นฐานให้น้องๆมีความรู้จริงไม่มีการท่องสอบใดๆทั้งสิ้น

- เรามีเทคนิคลัดในการเรียนการสอนทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- มีการแนะนำการสมัครสอบและติดตามผลงานตลอด

- มีการแนะแนวศึกษาต่อทั้งในไทยและต่างประเทศ

- ราคาไม่แพง.....คุณภาพเยี่ยม

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***