CU-TEP

CU-TEP คืออะไร ?

     CU-TEP (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency) คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมาก  

แบบทดสอบ CU-TEP จัดทำโดยสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และผลคะแนนนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ถึง 2 ปี

CU-TEP มีกี่พาร์ท ?
                บุคคลทั่วไปสามารถนำคะแนน CU-TEP ไปใช้ได้หลายด้านค่ะ  ทั้งด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

สามารถนำไปใช้สมัครงาน  ในด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติกำหนดให้มีคะแนน CU-TEP  ขั้นต่ำอยู่ที่ 550 คะแนน

 ส่วนปริญญาโทและปริญญาเอก ก็จะมีคะแนน CU-TEP หลายเกณฑ์แตกต่างกันไปค่ะ มีตั้งแต่ 450 500 550 คะแนนไปจนถึง 600 คะแนนทีเดียวค่ะ  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละหลักสูตรนั้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะระหว่างเรียนมากน้อยแค่ไหนค่ะ  ส่วนข้อสอบ CU-TEP นั้นมีทั้งหมด 4 พาร์ท คือ

     - Part Listening

     - Part Reading

     - Part Writing

     - Part Speaking

แต่ในส่วนของพาร์ท Speaking จะจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่ต้องการทดสอบเท่านั้น  โดยทั่วไปเราจะนิยมสอบกันแค่ 3 ทักษะ คือ ทักษะ Listening, Reading และ Writing

นำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร ?
                ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียน CU-TEP ที่ Bright Up Center

       ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ที่น้อง ๆ เจอใจข้อสอบ CU-TEP เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ

โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบ CU-TEP ผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก

และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***


CU-BEST คืออะไร ?

      CU-BEST คือ ข้อสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ในหลักสูตร MBA และการตลาด โดยจะมี 3 ส่วนด้วยกันคือ

      1. ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ

      2. ส่วนคณิตศาสตร์

      3. ส่วนไอคิว

      ข้อสอบ CU-BEST จะเป็นข้อสอบตัวเลือกทั้งหมด โดยจะมี 5 ตัวเลือก ผู้สอบต้องมีความระมัดระวัง เพราะถ้าตอบถูกจะได้คะแนน 5 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดจะติดลบ 2 คะแนน และถ้าเว้นไว้จะได้ 0 คะแนน เพราะฉะนั้นผู้สอบต้องระวังในส่วนนี้มาก ๆ ค่ะ

CU-BEST มีกี่พาร์ท

      CU-BEST ประกอบไปด้วย 3 พาร์ทหลัก ๆ คือ

            ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ จำนวน 40 ข้อ

                  ส่วนที่ 1 บทความสั้น Critical Reasoning จำนวน 25-30 ข้อ

                  ส่วนที่ 2 บทความยาวประมาณ 1-2 หน้า จำนวน 5 บทความ รวม จำนวน 10 กว่าข้อ

            ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ ประกอบด้วย

                  ส่วนที่ 1 การใช้เหตุผลวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ให้มาเพียงพอหรือไม่

                  ส่วนที่ 2 คณิตศาสตร์ทั่วไปเป็นเเบบตัวเลือกที่ต้องหาคำตอบที่ถูกต้อง

                  ส่วนที่ 3 การอ่านตาราง กราฟ และแผนภูมิ ง่ายๆ ค่ะ

            ตอนที่ 3 ทักษะเชาว์ปัญญา จำนวน 20 ข้อ

เรียน CU-BEST ที่ Bright Up Center

      ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาทางด้านต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เจอในข้อสอบของ CU-BEST เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆ ของน้องๆ โดยมีผลลัพธ์ออกมาได้ดีเลิศน้องๆ ที่มาเรียนที่ ฺBright Up Center ทุกคนสอบ CU-BEST ผ่านตั้งแต่รอบแรก และได้คะแนนสูงมาก และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***


CU-ATS  คืออะไร ?

     CU-ATS (Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University) เป็นข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Inter) โดยเปิดให้สอบใน 2 แขนงวิชาด้วยกัน คือ วิชา Physics และ Chemistry จึงมีวิชาหลัก 2 วิชา คือ ฟิสิกส์ และ เคมี(เพิ่มเติมชีววิทยาเข้าไปด้วยเฉพาะ ภาควิชา Nano) แต่ละวิชามีรายละเอียดดังนี้

      - Physics จำนวน 30 ข้อ   ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

      - Chemistry  จำนวน  55 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

      1. Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)

      2. Information and Communication Engineering (ICE)

      3. Aerospace Engineering (AERO)

CU-ATS (Nano) แบบทดสอบ CU-ATS (Aptitude Test for Science (Nano) of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (นาโน) ประกอบด้วย

      1. cu ats physic 60 ข้อ เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน 

      2. cu ats chemistry 55 ข้อ  เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของ Nano Engineering (NANO)

เรียน CU-ATS ที่ Bright Up Center

      ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เจอในข้อสอบ CU-ATS เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศ น้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบ CU-ATS ผ่านตั้งแต่ในรอบแรก และได้คะแนนสูงมาก และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***

CU-AAT คืออะไร ?

     CU-AAT คือ แบบทดสอบวัดความถนัด (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test) สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

1.  Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้

     - Arithmetic

     - Algebra

     - Geometry

     - Problem solving

2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้

     - Understanding how the different parts of a sentence fit logically together

     - Finding the meaning of vocabulay in context

     - Identifying sentence errors

     - Improving Sentences and paragraphs

     แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้

          1) The Critical Reading Section

               - Sentence Completion

               - Passage-based Reading

           2) The Writing Section

               - Improving Sentences

               - Identifying Sentence Errors

               - Improving Paragraphs

      หมายเหตุ 1. แบบทดสอบ CU-AAT เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด

                   2. การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน

เรียน CU-AAT ที่ Bright Up Center

     ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเข้าใจน้องๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้อง ๆ เจอในข้อสอบ CU-AAT เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆ ของน้อง ๆ โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบ CU-AAT ผ่านตั้งแต่รอบแรก และได้คะแนนสูงมาก และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***