MUIC

MUIC คือ  หลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีการจัดสอบทั้งหมด 4 รอบต่อปีการศึกษาคือ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , พฤษภาคม , มิถุนายน และ ตุลาคม

สำหรับการสอบเข้า MUIC จะประกอบด้วยทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกันคือ
1. MUIC TOEFL หรือ ITP TOEFL : เนื้อหาประกอบด้วย Listening +
Structure(ไวยากรณ์) + Reading

2. Writing
3. Mathematics
4. Interview Preparation

 

  เรียนติว MUIC (มหิดลอินเตอร์)

ความจำเป็นด้านภาษาในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น จึงมีผู้ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยหลักสูตร Inter  หรือ หลักสูตรนานาชาติเพื่อต้องการใช้ประโยชน์ ในเรื่องของภาษาในการเรียนและการทำงานในอนาคตมากขึ้น ในปัจจุบันมีผู้ต้องการศึกษาในMUIC (MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE) หรือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มมากขึ้น

 Bright Up Center จะทำให้ความฝันของน้องๆเป็นจริง ทั้ง Course ตัวต่อตัว และ Course กลุ่มที่ออกแบบมา เพื่อทำให้น้องๆทุกคนสอบติด MUIC ได้จริง ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี น้องที่เรียนประสบความสำเร็จกว่า 99%  ราคาไม่แพง....คุณภาพเยี่ยม..


   โดยน้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าพื้นฐานไม่ดี หรือไม่เคยเรียนภาค English  Program (EP) หรือ ภาคอินเตอร์  (International Program) หรือ เรียนที่ต่างประเทศมาเลย แล้วจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติไม่ได้ Bright up Tutor P'Jeng สามารถช่วยสานฝันให้น้องๆ ได้ค่ะ น้องที่มาเรียนสอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม ราคาไม่แพง คุณภาพเยียม ทดสอบความรู้ฟรี ปรึกษาฟรี


   หลักสูตรติวสอบเข้า MUIC มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์

ติวเนื้อหาเน้น ๆ ประกันนคุณภาพจากน้องๆ ที่สอบติด MUIC 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

ติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า English ภาษาอังกฤษ (Toefl ITP) ทุกตัว

               - Writing

               - Reading

               - Listening

               - Structure + Error

               - Math


 ทำไมต้องเรียน MUIC ที่ Bright Up Center?

       ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

ทำให้เราเข้าใจน้องๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ส่วนใหญ่น้องๆจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ

เพื่อให้น้องๆทุกคนได้ผลลัพท์ออกมาดีเริ่ด โดยน้องๆทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng สามารถสอบ

ผ่านได้และยังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

         น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้อง ๆ มีพื้นฐานเป็นเช่นไร....เราสามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้แน่นอนค่ะ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มาเรียนที่ Brightup center P'Jeng

แล้วสอบติด MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE (MUIC)
MUIDS

(Mahidol University International Demonstration School MUIDS) 

 เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล (ความเป็นนานาชาติ Internationalization) ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ม.ปลาย) หรือ Grade 10 ขึ้นไปเท่านั้นสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นจะเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนโรงเรียนนานาชาติทั่วไปมีมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและยังมีการผสมผสานมาตรฐานการศึกษาของ California Public Schools เข้ามาด้วยเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่เรียนจบจาก MUIDS สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรนานาชาติหรือแม้แต่กระทั่งการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ.....

 

ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center

 ที่ Bright Up Center By P'Jeng  เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่น้องเจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆของน้องๆ หาจุดอ่อนเสริมสร้าจุดแข็ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศและด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี มีน้องๆที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จแล้วกว่า 40,000 คน จึงทำให้ผู้ปกครองและน้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่านได้คะแนนสูงมาก และสามารถสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกเทอม ทุกรอบ

 

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ (ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***


ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียนที่ Brightup Center By P'Jeng แล้วสอบติด 

MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTRATION SCHOOL (MUIDS)