International General Certificate of Secondary Education

MUIC Courses

วิชาที่สอน มีดังนี้

 

 • Refresher Math (RM)

 • Intensive Math (IM)

 • Fundamental Math (FM)

 • Principle of Math (PM)

 • General Math (GM)

 • Calculus Fundamental Statistics (FS)
 • Financial Accounting (Acc 1BA)

 • Managerial Accounting (Acc 2 BA)

 • Account for TIM 

 •  Introduction to Economics

 • Microeconomics

 • Macroeconomics

 • Intermediate Macroeconomics

 • Intermediate Microeconomics

 • Business Finance

 • Financial Management

 • Econometrics

 •  Fundamental Chemistry

 • General Chemistry

 • Fundamental Physics

 •  General Physics

 • Fundamental Biology

 • Japanese

 • French

 • chinese

 • English (ERS,ECI-IV)

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ของคะแนนในการสอบขึ้นอยู่กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียนแต่ละบุคคล


นี่คือส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng 

muiccourse2604256017.35.jpg

 •  0905256119.24.jpg

brightupcenter050825601118.jpg

 

Course ติวเสริมน้อง ๆ Pre - College (PC 1 - 4)

 และ Mathematical Foundation Program (MP)

ของน้อง ๆ Mahidol University International College

                  สอนทุกวิชาใน PC ทั้ง

 - Writing


 -  Reading


 -  Structure


 - Paper


 - Math (Refresher, Intensive math)


ประสบการณ์กว่า 13 ปี เป็นประกันน้อง ๆ เรียนมาแล้วกว่า 10,000 คน

น้องที่เรียนสอบผ่านจริง 100% ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท/ชั่วโมง


                  ทดลองเรียนฟรี 1 ชั่วโมง

           ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท ต่อชั่วโมง

ประกันคุณภาพจากประสบการณ์ 13 ปี น้องเรียนมาแล้วกว่า 10,000 คน

 น้องที่เรียนเกรดดีขึ้นจริง สอบได้จริงได้เกรด B ขึ้น 100% ทุกคน


Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

                 เรียนจริง....ได้ผลจริง   

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

Screen Shot 2012-10-19 at 8.09.00 PM.png