International General Certificate of Secondary Education

MUIDS

(Mahidol University International Demonstration School MUIDS) 

เป็นโรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้น

สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ

ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนโรงเรียนนานาชาติทั่วไป

มีมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

และยังมีการผสมผสานมาตรฐานการศึกษาของ California Public Schools เข้ามาด้วย

เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่เรียนจบจาก MUIDS

สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ

ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรนานาชาติ

หรือแม้แต่กระทั่งการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ.....

89905b7b.gif

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียนที่ Brightup Center By P'Jeng

แล้วสอบติด 

MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL 

 DEMONSTRATION SCHOOL (MUIDS)

MUIDS06.jpg

 1710256118.46.jpg

171025611851.jpg

191025611809.jpg

บี่บี๋01.jpg

171025611853.jpg

191025611808.jpg

171025611732.jpg

โอ๊ค.jpg

ปิ่น.jpg

ลานนาเอมี่.jpg

นทแองจี้เถียน.jpg

น้องณิชา.jpg

น้องสตางค์.jpg

น้องวาวา.jpg 

น้องชมพู่.jpg

201025611653.jpg

201025611654.jpg

201025611651.jpg

201025611652.jpg

2210256110.34.jpg

56.jpg

57.jpg

55.jpg

68.jpg

 

111.gif

 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

Mahidol University International Demonstration School (MUIDS) 

เป็นโรงเรียนระบบนานาชาติ (International School)

โดยน้อง ๆ ที่อยากจะเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์ (MUIDS)

จะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้

1. Structure + error

2. Reading

3. Listening

4. Writing

5. MAP TEST


MAP Test คืออะไร

     น้องๆ หลายคนคงสงสัยว่า Map Test คืออะไร

MAP Test หรือ Measures of Academic Progress Test ก็คือ

 การทดสอบวัดระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์ (Mathematics)

โดยจะมีการแบ่งหลัก ๆ เป็นการทดสอบ 5 เรื่องหลัก คือ 

1. Geometry (เรขาคณิต)

2. Algebra (พีชคณิต)

3. Measurement (การวัดขนาด)

4. Number (ตัวเลขและจำนวน)

5. Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ)

ทั้งในเชิงของคณิตศาสตร์ (Mathematics) และสถิติ (Statistics)


นอกจากนั้นแล้วน้องๆ จะต้องเตรียมตัวเรื่องขนองวิชาภาษาอังกฤษ (English)

ซึ่งประกอบด้วย Structure + error ,reading , listenning และ Writing ค่ะ

น้อง ๆ สามารถสอบ Toefl - ITP แล้วถ้าได้คะแนนอย่างน้อย 450 คะแนนขึ้นไป

สามารถยื่นแทนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษได้

กลุ่ม A ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษา หรือ

คะแนน Toefl  มาแสดงจะต้องเข้าสอบทุกวิชาตามที่โรงเรียนระบุ

ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 5,000 บาท

กลุ่ม B ผู้สมัครสอบมีผลคะแนน Toefl 450 (ITP) ต้องเข้าสอบวิชา

เรียงความภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 4,000 บาท

 

   MAP TEST

            

น้อง ๆ ที่มุ่งมั่นที่จะตั้งใจเข้าศุกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่โรงเรียนสธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ
 Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
น้องๆ สามารถเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้

ตั้งแต่ ม.1 เลยนะคะ และน้อง ๆ ควรจะเตรียมตัวกันมาอย่างดีเพราะโรงเรียนนี้เป็นระบบนานาชาติ
จึงเน้นภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียน ทุกด้านค่ะ ทาง Bright up Tutor By P'Jeng จึงคิดทำหลักสูตร
เพื่อให้น้องก้าวเข้าสู่ความแม่นยำมากขึ้น โดยน้อง ๆ ต้องผ่านการ Test ของสถาบันก่อนถึงจะสามารถ
เรียน Course Toefl  ได้ถ้า Test แล้วคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ 
น้อง ๆ ต้องเรียนปรับพื้นฐานใน Course อังกฤษเตรียมพร้อม English พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย

     - Grammar
     - Reading
     - Error

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและชำนาญในการเรียน Course Toefl ซึ่งประกอบด้วย

     - Structure + error
     - Reading
     - Listening
     - Writing

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกันคุณภาพจากน้อง ๆ
ที่สอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในรอบที่ผ่านมาได้ถึง 100%
เป็นประกัน รีบสมัครด่วน นะคะ ทางสถาบันของเรา เป็นสถาบันที่เปิดติวเข้า MUIDS
เราสอนครอบคลุมทุกวิชา ทั้ง 

     - Structure + error
     - Reading
     - Listening
     - Writing
     - Math

ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center

 

ที่ Bright Up Center By P'Jeng  เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่น้องเจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่างๆของน้องๆ หาจุดอ่อนเสริมสร้าจุดแข็ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศและด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี มีน้องๆที่เรียนแล้วประสบความสำเร็จแล้วกว่า 40,000 คน จึงทำให้ผู้ปกครองและน้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่านได้คะแนนสูงมาก และสามารถสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกเทอม ทุกรอบ

 

*** น้องๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้  ไม่ว่าน้องๆ จะมีพื้นฐานเป็นเช่นไร...ก็สามารถสอบได้เพียงปรึกษาเรา***

111.gif

 

                 ผลงานบ่งบอก.jpg

                 MUIDS7.04.62.jpg

 

      ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียนที่ Brightup Center By P'Jeng

         แล้วสอบติด MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL

                     DEMONSTRATION SCHOOL (MUIDS)

 

           19042560.14.10.jpg

 

           หมายเหตุ : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


            ย่อ7-8.jpg

 

             น้องๆที่สอบติดmuidsรอบปัจจุบัน22.jpg

ความประทับใจ01.jpg

hrtu.jpg

50000ความ.jpg111.gif

คามเอาใจใส่.jpg

ffffffj.jpg